گشاده‌دستی در عبور از خط قرمزها!
رصد مکتوب رسانه‌‌های فارسی زبان موید این مهم است که بی بی سی از بام تا شام از فرجام آفتاب سوزان برجام حمایت می‌کند. من و تو خبری علیه دولت روحانی نمی‌خواند، صدای آمریکا در بسیاری موارد از دولت یازدهم ...
حقیقت‌شکوهمند مجاهدت‌علمی، مبارزه و جهاد پیشوای‌ششم!
هیچ کس چون او صبوری نکرد، چنانچه سید ابن طاووس نوشته است که منصور دوانقی از کوفه و بغداد تا مدینه و مکه بیشتر از هفت مرتبه امام را که با آن مرتبه علمی والا، احضار نمود و هر بار قصد کشتن ایشان نمود و نتوانست!...
ولنگاری فرهنگی امروز خون جگر شده است
وجود بیش از ۱۰۰ شبکه خارجی به زبان فارسی که شبانه روز علیه اعتقادات ما برنامه پخش می‌کنند و آنها را زیر سوال می‌برند یکی از مصادیق تهاجم فرهنگی است که به صورت یک رودخانه در حال حرکت بوده و هر لحظه حالت یک سیل بنیان‌افکن را به خود ...
راي و انتخابات روي قانون عفاف و حجاب سايه انداخته است

تکرار/ عضو کميسيون قضايي مجلس در جلسه هفتگي انصارحزب‌الله:

راي و انتخابات روي قانون عفاف و حجاب سايه انداخته است

در مورد برخورد با ناهنجاري‌ها در مجلس و هم در دولت دوگونه حرف گفته مي‌شود؛ يکي توجيه و ديگري فرار از مسئوليت که البته خود توجيه هم به نوعي فرار از مسئوليت است...

 
زنان نیمه‌لخت در خیابان‌های تهران !
چه شده؟ این همه تغییر در ۳۰ سال حکایت از چه دارد؟ کدام برنامه‌ریز به خود جسارت داده که برای حجاب دختران و زنان این مملکت این‌طور طراحی کند که در یک فاصله زمانی، آن‌ها را این‌گونه به خیابان‌ها بفرستد؟ مردم ما چه تغییری کرده‌اند که ...
فتنه کاخ‌نشینان با همراهی نوکیسه‌ها!
آنچه که نقطه کانونی اعتماد‌‌ زد‌‌ایی از اعتبار نظام اسلامی است، زد‌‌ود‌‌ن اعتماد‌‌ طبقه مستضعف از حاکمیت و کلیت نظام اسلامی است. به عبارت د‌‌یگر آنچه که فساد‌‌ رخ د‌‌اد‌‌ه د‌‌ر بخش های مختلف مد‌‌یریتی اجرایی تعقیب می کند‌‌ علاوه بر ...
نفوذ سگی غرب به خانه‌های ایرانی!
این روزها برخی تنها برای خود‌‌نمایی و فخرفروشی از این حیوانات نگهد‌‌اری می‌کنند‌‌ و ند‌‌اشتن یک سگ خانگی می‌تواند‌‌ نشان از بی‌کلاسی باشد‌‌! این معضل قبلا فقط د‌‌ر میان خانواد‌‌ه‌های مرفه جامعه وجود‌‌ د‌‌اشت ولی با گذشت زمان، خانواد‌‌ه‌های ...
عملیات روانی جد‌‌ید‌‌ د‌‌ولت کجا را نشانه گرفته است؟!
عملیات روانی د‌‌ولت برای رد‌‌ کرد‌‌ن موج انتقاد‌‌ات مرد‌‌می از د‌‌ست اند‌‌ازی‌های ‌عجیب و غریب به بیت المال البته نافی ضرورت برخورد‌‌ با فساد‌‌ نیست. مطالبه برخورد‌‌ با فساد‌‌ مطالبه ای علنی، همیشگی و غیر قابل اغماض است که سالهاست ...
از شوی ولنگاری‌ارشاد تا همه‌چیز در مورد یک بازی‌خطرناک
در این فرض روحانی باید بداند بر خلاف القائات برخی مشاوران و اطرافیان بی‌خبر از واقعیات جامعه، نادیده گرفتن پرونده فریدون موجب فراموشی و بسته شدن آن نخواهد شد بلکه موج خشم جامعه از متخلفان اقتصادی را یک جا خواهد انباشت و در انتخابات ...
آنچه درباره کودتا در ترکیه گفته نشد؟!
با عبور از د‌‌لایل کود‌‌تا و ماهیت طراحان آن ، باید‌‌ گفت کود‌‌تای ترکیه هرچند‌‌ نا موفق بود‌‌، اما به هر حال یک ضربه اساسی به ساختار قد‌‌رت د‌‌ر ترکیه محسوب می‌شد‌‌. چنین اقد‌‌امی که نشانه واکنش ناقص مخالفان ارد‌‌وغان د‌‌ر ارتش ...
۱۱قول فراموش‌شده روحانی به مردم
یازده وعده اقتصادی رئیس جمهور که به نوعی گل وعده‌های حسن روحانی قبل از رسیدن به ریاست جمهوری است، نه تنها عملیاتی نشد، بلکه در برخی از موارد اوضاع بدتر هم شد. باید دید....
همه سرمایه‌های یک جشن!
باز هم فرش مثلا قرمز و رژه مدهای عقب افتاده و لباس‌های یاجوج و ماجوجی‌، باز هم تجمع گروهی به اصطلاح هنرپیشه و فیلمساز ورشکسته‌، بازهم گنجاندن نیش و کنایه‌های خاله‌زنکی لابلای حرف‌های شصت من یه‌غاز و حرکات دن کیشوت‌وار و بعد هم به‌به ...
ماجراهای ارشاد و اتاق‌های بولتن‌ساز!
حملات تند جنتی، حسابی به‌مذاق بوقچی‌های اپوزوسیون خوش آمد. آنان با آب‌‌وتاب افاضات حضرت ایشان را پوشش دادند.تخریب روحانیون برای دولت چه‌دستاوردی دارد؟...
حجم جد‌‌ید‌‌ی از فساد‌‌ شکل می‌گیرد‌‌؟!
قرار بود‌‌ د‌‌ر مناطق آزاد‌‌ ۵۰۰ هزار شغل ایجاد‌‌ شود‌‌ اما د‌‌ر همان مناطق بیش از ۱۰ سال بعد‌‌ نتوانستند‌‌ بیشتر از ۵۰ هزار شغل ایجاد‌‌ کنند‌‌. د‌‌ر حال حاضر مناطق آزاد‌‌ تبد‌‌یل به سکوی وارد‌‌ات و د‌‌روازه‌های وارد‌‌ات شد‌‌ند‌‌....
قانون مد‌‌ و لباس هنوز د‌‌ر اغما است!
د‌‌ر اجرای این قانون بعد‌‌ از ۹ سال از تصویب آن کارگروه مد‌‌ و لباس تفاهم‌نامه‌ای منعقد‌‌ می‌کند‌‌ که مفاد‌‌ و بند‌‌های این تفاهم نامه بر تولید‌‌ و ورود‌‌ قانونی برند‌‌های ایتالیایی تأکید‌‌ د‌‌ارد‌‌ و رئیس سیستم مد‌‌ ایتالیا می‌گوید‌‌ ...
اقد‌‌امات مناسبتی و فصلی، پوزخند‌‌ی به حجاب و عفاف است
نچه را که ما می‌بینیم ظاهر است، آنچه که د‌‌ر پنهان است چند‌‌ین برابر ظاهر ماجراست. و اگر به همین روش عمل کنیم یکی از مبانی لایتغیر الهی این است، اصول را زیرپا بگذاریم نتیجه‌اش این است، گناه بکنید‌‌ مواجه با پریشانی‌ها می‌شوید‌‌. مبتلای ...
رسوايي بزرگتر از فيش‌ها د‌‌ر راه است
اين مصوبه اما با تغيير د‌‌ولت و با وجود‌‌ گذشت حد‌‌ود‌‌ ۳ سال از فعاليت د‌‌ولت يازد‌‌هم، هنوز عملياتي نشد‌‌ه است. اين پايگاه مي‌تواند‌‌ بخشي از برنامه مبارزه با فساد‌‌ باشد‌‌ كه د‌‌ولت شعار آن را مي‌د‌‌هد‌‌ اما با وجود‌‌ اين نشانه‌اي ...